Stichting Klankbordfonds Waterland staat de gemeenschap in de regio Waterland op allerlei manieren bij, in het organiseren van muzieklessen en muziekactiviteiten. Tevens verzorgt zij ook de verhuur van instrumenten aan particulieren en de muziekschool.

De verhuur gebeurt op kostendekkende basis, zonder winstoogmerk. Voor de werkzaamheden die met de verhuur gepaard gaan worden kosten in de huurprijs opgenomen.